Since 24 September 1904 | NPO: 035-599

 012 460 2221 | 068 0532 826 |  admin@pch24.org

Since 24 September 1904 | NPO: 035-599

  012 460 2221 | 068 0532 826 |  admin@pch24.org

Alzheimer’s stadiums

Alzheimer’s stadiums

deur Dr M van Niekerk (MB.ChB. (UOVS) MMed (Neuro) FCP (SA) Stadium 1 (1 – 3 jaar) Sukkel om nuwe inligting aan te leer byvoorbeeld ‘n nuwe telefoonnommer. Herroep van inligting effe ingeperk (name, medisyne). Kan voorkom of die persoon “onbetroubaar” of “verstrooid”...
× Enquire now